Svatební motta


Svatební oznámení motto 1

Milovati a milován býti, je největší štěstí na světě. J. W. Goethe

Svatební oznámení motto 2

Jdi s tím, kdo Tě má rád ! V. Hugo

Svatební oznámení motto 3

Kouzlo štěstí nespočívá v bohatství, ani v kráse, ale v harmonii dvou srdcí, která patří k sobě.

Svatební oznámení motto 4

Když zazní "ano" obou nás kostelní tichou melodií, hlasy nám splynou v jeden hlas, jsem Tvůj a Ty jsi navždy mojí.

Svatební oznámení motto 5

Sám nejsi nic, však s druhým srdcem síla a člověkem jsi ještě víc.

Svatební oznámení motto 6

Není již mým cílem hledat, co by se mi líbilo, nýbrž líbit se tomu, koho jsem si vybral.

Svatební oznámení motto 7

Dobré i zlé co život dá nám chci s Tebou snášet ...

Svatební oznámení motto 8

Máš-li lásku, máš všechno ... John Lennon