Svatební texty

Varianta č. 1

...si dovolují oznámit,
že budou oddáni
dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin
na radnici v Hlinsku.
Varianta č. 2
...oznamují celému světu jednu prostou,
krásnou větu: "Budeme se brát",
dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin
na radnici v Hlinsku.
Varianta č. 3
...si dovolují oznámit, že
na společnou cestu životem vykročí,
dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin
na radnici v Hlinsku.
Varianta č. 4
Příbuzným a známým svým,
tajemství své prozradím,
že den 11. 8. 2020
bude naším dnem svatebním.
V 8:00 na radnici v Hlinsku.
Varianta č. 5
...oznamují, že si prstýnky zlaté
a první polibek manželský vymění
dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin
na radnici v Hlinsku.
Varianta č. 6
...oznamují, že neřídíce se radami
zkušenějších přátel, stanou
dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin
na radnici v Hlinsku,
kde ztratí svou svobodu
a všechny výhody z ní plynoucí.
Varianta č. 7
Si řeknou své
"Ano"
dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin
na radnici v Hlinsku.
Varianta č. 8
...oznamují, že
svou dosavadní činnost zlegalizují
dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin
na radnici v Hlinsku.
Varianta č. 9
...oznamují, že jim končí vznešené "Já"
a začíná prosté, ale o to krásnější "My"
dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin
na radnici v Hlinsko.
Varianta č. 10
...oznamují, že volnost svou
za manželské pouto vymění
dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin
na radnici v Hlinsku.
Varianta č. 11
...oznamujeme všem svým přátelům a známým,
že dne 8. 8. 2015 v 8.00 hodin
nám zazní svatební zvony
na radnici v Hlisnku.
Varianta č. 12
...chtějí všem na vědomí dát,
že se z lásky budou brát,
dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin
na radnici v Hlinsku.
Varianta č. 13
Společnou cestou jít, v lásce svůj život žít,
splnit si krásný sen, to vše v tento den.
11. 8. 2020 v 11:00 hodin,
na radnici v Hlinsku
Varianta č. 14
...se rozhodli spojit své osudy
posvátným poutem manželským,
dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin
na radnici v Hlinsku.
Varianta č. 15
...oznamují, že budou oddáni
dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin
na radnici v Hlinsku.
Varianta č. 16
Přízni své a známým svým,
tajemství své prozradím,
že den 11. 8. 2020 v 11:00 hodin,
bude naším dnem svatebním
na radnici v Hlinsku.
Varianta č. 17
Slůvko ano vyslovíme,
prstýnky si vyměníme
a vše polibkem potvrdíme,
dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin
na radnici v Hlinsko.
Varianta č. 18
...s radostí Vám oznamují,
že spojí své ruce
dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin,
na radnici v Hlinsku.
Varianta č. 19
...oznamují, že neřídíce se radami
zkušenějších přátel stanou
dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin
na svatebním koberci obřadní síně
na radnici v Hlinsku.
Odhodláni ke všemu řeknou pravděpodobně "ano".
Varianta č. 20
Oznamujeme, že přes všechny dobře míněné rady
bude den 11. 8. 2020 naším dnem svatebním.
Sňatek uzavřeme v 11.00 hodin
na radnici v Hlinsku.
Varianta č. 21
Dáváme na vědomí
všem svým přátelům a známým,
že nám dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin
budou znít svatební zvony
na radnici v Hlinsko.
Varianta č. 22
Rozhoupej zvony nad námi,
řekni všem, co nemohou spát,
že my dva ........... a .............
se budeme dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin
na radnici v Hlinsku brát.
Varianta č. 23
...spojí své životní cesty
v cestu společnou,
dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin,
na radnici v Hlinsku.
Varianta č. 24
...by rádi dali ve známost,
že spojí své ruce
na radnici v Hlinsku,
dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin.
Varianta č. 25
...uzavřou manželství
dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin,
na radnici v Hlinsku.
Varianta č. 26
...oznamují,
že neuposlechli rad zkušených
a dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin
na radnici v Hlinsku
vymění růžovou svobodu
za zlatá pouta manželství.
Varianta č. 27
...se dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin
stanou manžely.
Svatební obřad se uskuteční
na radnici v Hlinsku.
Varianta č. 28
Oznamujeme, že naše maminka s tatínkem se
Budou brát 11. 8. 2020 v 11:00 hodin
na radnici v Hlinsku
Varianta č. 29
...mají čest vám oznámit,
že dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin
vstoupí do stavu manželského.
Varianta č. 30
Máme pro vás překvapení,
bude velká sláva,
......... se žení,
.............. se vdává.
Dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin
na radnici v Hlinsku.
Varianta č. 31
Svobodu jsme již vyzkoušeli,
manželství ještě neznáme,
sňatek uzavřít hodláme.
Dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin
na radnici v Hlinsku.
Varianta č. 32
...oznamují,
že dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin
si slíbí lásku, úctu a věrnost
na radnici v Hlinsko.
Varianta č. 33
...oznamují,
že dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin
na radnici v Hlinsko
jim končí prosté "Já"
a začíná krásné "My".
Varianta č. 34
...vystartují stejným směrem a se stejným příjmením
na společnou cestu životem,
dne 11. 8. 2020 v 11:00 hodin
na radnici v Hlinsku.
Varianta č. 35
SVATBA
Hra o jednom dějství.
V hlavních rolích:
Nevěsta: ...
Ženich: ...
Dále hrají: příbuzní a přátelé.
Premiéra se koná dne 11. 8. 2020
na radnici v Hlinsku.
Začátek představení je v 11.00 hodin
Nezmeškejte, nebude opakováno!
Varianta č. 36
....... oznamuje, že rodiče ..... a .....
do toho konečně praští a od 8. 11. 2020 budeme už všichni ........
obřad se bude konat v 11:00 hodin
na radnici v Hlinsku
Varianta č. 37
Chtějí všem na vědomí dát, že se budou z lásky brát.
Varianta č. 38
Oznamují, že dne 8. 11. 2020 v 11:00 hodin
Na radnici v Hlinsku
Jim končí prosté "Já"

A začíná krásné "My"